Etiket arşivi: besmele

Tevbe suresinde neden besmele çekilmez?


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/islam/domains/islammekani.com/public_html/wp-content/plugins/seo-image/seo-friendly-images.class.php on line 700

Besmele

Kur’ân-ı Kerimin ilk nüzulunda âyet ve sûreler kalemle yazıya geçtiğinde Tevbe Sûresinin başına Besmele yazılmadığı gibi, ne Sahabiler, ne Tâbiin, ne Tebe-i Tâbiin, ne de bunlardan sonra gelen âlimler yazmamışlardır.

Sûrenin başına Besmele yazılmamasının ve okunmamasının sebep ve hikmetini birkaç maddede toplamak mümkündür.

Birincisi: Tevbe Sûresi uzun bir fâsıladan sonra nâzil olmuştur. Nâzil olduğunda da mânâ ve muhteva itibariyle Enfal Sûresi ile yakın bir irtibatı ve alâkası görüldüğünden onun devamı gibi mütalâa edilmiştir. Şöyle ki: Enfal sûresinin son âyetleri müşriklerle Müslümanlar arasında cereyan eden cihad ve benzeri münasebetlerle biterken, bu sûrenin ilk âyeti de meâlen, “Müşriklerle aranızda antlaşma bulunanlara…” şeklinde başlamaktadır. Hatta öyle ki, Sahabiler arasında bu ikisini bir sûre zannedenler bile olmuştur. Fakat hem âyetlerinin çokluğu, hem sûrenin birçok isimle meşhur olması, hem de Peygamber Efendimizin (a.s.m.) açık olarak bunun başka bir sûrenin devamı olup olmadığı hususunda sessiz kalması, Tevbe Sûresinin ayrı bir sûre olduğunu beyana kâfi gelmiştir. Ayrıca tertip bakımından da Enfal’in son sayfası ile Tevbe’nin ilk sayfasına bakıldığında sûrelerin birbirlerinin devamı olduğu intibaını vermektedir. Bu sebeplerden dolayı sûrenin başına Besmele yazılmadığı gibi, okunmamaktadır da.

İkinci bir sebep: Sûre müşriklere ve münafıklara karşı şiddetli tehditler ihtiva ettiği ve müşriklere karşı savaş ilânı ile başladığı için; rahmeti, emniyeti ve selâmeti ifade eden Besmele, sûrenin başında yer almamıştır. Nitekim, Abdullah bin Abbas, Hazret-i Ali?ye (r.a.) ?Enfal ile Tevbe arasına Besmele niçin yazılmadı?? şeklindeki suale Hz. Ali şu hikmetli cevabı vermiştir: “Çünkü Bismillahirrahmanirrahim’de eman ve emniyet vardır. Halbuki bu sûre kılıç ve anlaşmayı bozan müşrikler hakkında nazil olmuştur.”

Üçüncü bir sebep ise; bu sûre ile Müslümanların daha önce ortak savunma ve benzeri hususlarda müşriklerle akdetmiş oldukları antlaşma ve dostlukların tamamen kaldırıldığı beyan edilmektedir. Nitekim 5. âyette meâlen, “Haram aylar çıkınca müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün, esir alın, hapsedin ve onların bütün yollarını tutun…” buyurulmaktadır. Harpte de eman ve acıma bulunmadığından sûrenin başına Besmele konmamıştır. Hatta Rahman ve Rahim isimlerini zikretmeyerek sûreye “Bismillah berâetün minallah” diyerek başlamak bile uygun görülmemektedir. Bunun için sûrenin başında Besmele nâzil olmadığı ve yazılmadığı gibi, okunması da caiz görülmemiştir. Hattâ namazda zamm-ı sûre bu sûrenin başından itibaren okunarak başlansa dahi namazın bozulacağı bildirilmektedir. Ancak bu mahzur sûrenin başıyla alakalıdır. Sûrenin müstakil âyetleri diğer sûrelerin âyetleri ile aynı hükmü taşır, yani Besmele okunabilir. Meselâ sûrenin sonunda “Lekad câeküm” ile başlayan âyet okunurken Besmele terk edilmez.

Kaynaklar,

Yes’elûneke Fi’d-Dîni vel-Hayat, 1:313-314
Hak Dini Kur’ân Dili,4:2442-44
Mehmed Paksu Meseleler ve Çözümleri-2

Arama terimleri:

 • bismillahirrahmanirahim
 • tevbe suresinde neden besmele çekilmez
 • tevbe süresinin başında neden besmele çekilmez
 • tevbe sresinin banda neden besmele ekilmez
 • bismillahirrahmanirrahim demeden başlayan kurandaki tevbe sureler nelerdir kısa
 • bismillahirrahmanirrahim arapa yazl
 • bismillahirahmanirahim
 • tevbe suresinde niçin besmele neden çekilmez
 • tevbe suresi de niye besmele cekilmez

Besmelesiz Başlayan Sure Hangisidir?


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/islam/domains/islammekani.com/public_html/wp-content/plugins/seo-image/seo-friendly-images.class.php on line 700

Tevbe Sûresidir. Sebebide çok uzun bir süre içerisinde nail olması ve kendisinden önce gelen Enfal Sûresinin devamı niteliğinde olmasıdır. Ayrıca Tevbe Sûresinde içerik bakımından daha önce münafıklar ile olan barış antlaşmalarını geçersiz sayması ve savaş ilan edildiği için Allah Celle Celalünün Rahmetinin dilenmesi uygun görülmemiştir.

Arama terimleri:

 • besmelesiz başlayan sure
 • besmele ile başlamayan sure
 • besmelesiz başlayan sure hangisidir
 • besmele ile başlamayan sure hangisidir
 • besmeleyle başlamayan sure
 • besmelesız sure
 • besmelesiz başlayan sureler
 • besmelesiz sure hangisidir
 • besmele ile başlayan sure

Besmele


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/islam/domains/islammekani.com/public_html/wp-content/plugins/seo-image/seo-friendly-images.class.php on line 700

Her hayrın başı olan Besmele, sık sık okuduğumuz “Bismillahirrahmanirrahim” in kısaltılmış halidir. Kur’ân-ı Kerim’in âyetlerinden olup; yapılacak hayırlı ve helâl bir işinü, Allah ‘ın adı anılarak, sırf Allah rızasını kazanmak niyetiyle yapılacağını söz ile teyit etmektir.

İslâmiyet’ten önce insanlar, bir işe başlarken tapmış oldukları putların isimleirni analardı. Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.) ise bu yanlış âdeti kaldırmış ve içerisinde besmelenin zikredildiği Neml sûresinin otuzuncu âyeti ininceye kadar “Ey Allah ‘ım senin adınla” anlamına gelen, “Bismike Allahümme” ve “Allah ‘ın adıyla” anlamına gelen “Bismillah” sözleirni kullanmıştır.

Kendisine daha inen ilk âyetlerde, “Rabbinin adını an ve bütün benliğinle O’na yönel” emrine muhatap olan Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.); abdest alıp namaz kılarken, Kur’ân okurken, kurban keserken, mescide girerken, su içerken, kısacası her işe başlerken daima Allah ‘ın adını zikretmiştir. Bir hadis-i şeriflerindeyse şöyle buyurmuştur: “Kişi evine girerken ve yemek yerken besmele çekerse, şeytan adamlarına, “Burada ne geceleyebilir ne de yemek yiyebilirsiniz” der. Eğer o kimse eve girerken besmele çekmese şeytan adamlarına, “Geceyi geçirecek bir yer buldunuz” der. O şahış yemek yerken besmele çekmezse şeytan adamlarına, “Hem barınacak yer hem de yiyecek yemek buldunuz” der.” (Müslim, Eşribe, 103)

İnsan, niyetlendiği bir işe başlamadan önce besmele çekmekle, öncelikle Allah ‘ın rızasına talip olmuş, O’ndan dünya ve ahiret saadeti dilemiş, yöneldiği işe güç yetirebilmek için de gerekli yardımı yüce Allah ‘tan niyaz etmiş olur.

Arama terimleri:

 • osmanli minyatür hz peygamber

Besmele-i Şerif


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/islam/domains/islammekani.com/public_html/wp-content/plugins/seo-image/seo-friendly-images.class.php on line 700

“Rahman ve Rahim olan Allah ‘ın adıyla” şeklinde tercüme edebileceğimiz “Bismillahirrahmanirrahim” ayetinin adıdır. Besmeleye “Allah’ın adını anmak” anlamına gelen “tesmiye” de denir. Besmele, Nemk suresinin 30. ayetinin bir bölümü ve Fatiha suresinin ilk ayetidir. Tevbe suresi hariç diğer surelerin başında besmele yazılmıştır. Sure başlarındaki besmeler, o sureye dahil olmayıp müstakil birer ayet olarak kabul edilmiştir. Cahiliye döneminde Araplar, her hangi bir işe başlarken, bağlı bulundukları ilahlarının adlarını anmak suretiyle o işe başlarlardı. Hz. Peygamber (s.a.s.), İslam dinini tebliği etmeğe başladıktan sonra, cahiliye Arapları’nın kullandığı sözü değiştirmiş ve “Allah ‘ım senin adınla” anlamına gelen “Bismike,L,i-Allahümme” ve “Allah ‘ın adıyla” anlamına gelen “Bismillah” sözlerini kullanmıştır. Ancak Kur’an-ı Kerim’de Neml suresinin 30. ayeti nazil olduktan sonra besmele sın şeklini almıştır.

Peygamberimiz (s.a.s.) her hayırlı işe besmele ile başlanmasını tavsiye etmiş ve “Besmele ile başlamayan her iş bereketsiz vesonu güdüktür” (Acluni; Keşfü’l-Hafa, 11,174) buyurmuştur.

Arama terimleri:

 • 35 besmele i şerif