Peygamber Efendimizin Mezarı


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/islam/domains/islammekani.com/public_html/wp-content/plugins/seo-image/seo-friendly-images.class.php on line 851

İnternet üzerinde Peygamber Efendimizin Kabrinin resmi diye dolanan resimlerin hepsi sahtedir. Böyle resimlere kanıp arkadaşlarınıza göndermeyiniz. Bunlar zaten maddi şeylerdir. Peygamber Efendimiz kalplerimizdedir. O bizim Peygamberimiz, yol göstericimizdir. Binlerce kez salat ve selam olsun sana Ey Resulu Ekrem..

Peygamber Efendimizin Mezarı

Fakat bizim yüzde yüz bildigimiz bir şey vardirki: Peygamber efendimizin aleyhisselatü vesselam türbesinin her tarafının kapalı olduğu, kapısının, penceresinin olmadığı, duvar örüldüğü, içerisinin hiç bir şekilde gözükmedigi, bunu yapanında Yavuz Sultan Selim han hazretlerinin olduğudur. Yani Peygamber Efendimizin Kabrinin RESMİ YOKTUR.

Sadece dış kapılarının resmi bulunmaktadır.

Peygamber Efendimizin Kabri
Bu resmin sol tarafındaki ortası delik büyük yuvarlak daire EFENDİMİZ’in Baş hizasını göstermektedir.Ortadaki daire Hz Ebubekir ve ondan sonraki yani sağ taraftaki yuvarlak dairede Hz.Ömer’in Baş hizalarını göstermektedir.
Peygamber Efendimizin Kabri
Bu resimde Hacıların ziyaret amaçlı geçtikleri yerdir.

Detaylı bilgi;
Efendimiz Resulullah Salllahu Aleyhi Vessellemi,Hazreti Aişe Radıyallahu Anha Validemize ait odalarında vefat etmiş ve aynı yere defnedilmiştir.Daha sonra Hazreti Ebu Bekir Radıyallahu Anh ve Hazreti Ömer Radıyallahu Anh da buraya defnedildiler.Bu Hücre i Saadet fotograftakı kadar genıs bır alan degildi en fazla 3 ya da 4 kişinin defnolunabılcegı kadardı cunku bır rıvayette Ahir zamanda yeryüzüne inecek olan Hazreti İsa Aleyhisselam ın da buraya Efendimiz Resulullah Salllahu Aleyhi Vessellem in yanına defnolunacagı gecer.En dogrusunu Alemlerin Rabbi olan Allah Teala bilir..

Öncelıkle bu ıkı fotografa dıkkatlı bakarsanız fotograflardan renki olan da sagrakı sandukanın kaldırıldıgını gorursunuz.Bu Kabrin kime ait oldugunu bilmiyorum fakat Efendimiz Resulullah Salllahu Aleyhi Vessellem e ait olmadıgına dair deliller yazacagım

Fotografların gercegı yansıtmadıgını acızane soyle idrak ettim

Bilinen gerçekleri yazayım ..Hucre i Saadet te Kıble yönüne dogru en sag tarafta Efendimiz Resulullah Salllahu Aleyhi Vessellem in Kabri Şerifleri vardır ve hiza olarak en ondedır .Efendimiz Resulullah Salllahu Aleyhi Vessellem in solunda ve hiza olarak biraz gerisinde Hazreti Ebu BEkir Radıyallahu Anh ve Hazreti Ebu Bekir Radıyallahu Anh ında solunda ve hiza olarak bıraz gerısınde Hazreti Ömer Radıyallahu Anh defnolunmustur.Yanı Efendimiz Resulullah Salllahu Aleyhi Vessellem in sag tarafında herangı bır kabrı serıf bulunmamaktadır.Ayrıca Efendimiz Resulullah Salllahu Aleyhi Vessellem in Kabri Şerif inde Sandukanın oldugunu bugune kadar hıc bır yerde ne gördüm ne duydum

Efendimiz Resulullah Salllahu Aleyhi Vessellem in torunu Hazreti Hasan Radıyallahu Anh Medine de vefat ettiği zaman vasiyeti üzere kardeşi Hazreti Hüseyin Radıyallahu Anh tarafından ilk önce Hücre i Saadet e götürüldü.Hazreti Hasan Radıyallahu Anh ın buraya defnedileceğini sanan bazı kimseler itiraz ettiler.Büyüyen tartışmalar araya girenler tarafından yatıştırıldı ve cenaze Cennetül Baki Kabristanına götürüldü.Bir daha böyle hadiseler yaşanmaması içinde Hücre i Saadet in kapısı işlenmiş taşlarla örülerek kapısı olmayan duvarla tamamen kapatıldı.Ömer bin Abdülaziz tarafından Emeviler döneminde bu odanın etrafına Kabe ye benzememesı ıcın besgen şeklinde bir oda daha yaptırıldı ve onada kapı yerı bırakılmadı.daha sonrakı yıllarda perde ile örtülen bu odanındışı parmaklık ile çevrildi.Ziyaretçiler Kabri Saadet i parmaklık dısından ziyaret etmekte,parmaklıgın içine ise yalnızca hademeleri girebilmektedir.Kabri Saadet in oldugu asıl Hucre i Saadet e girmek ise mümkün değildir..Fakat Hazreti Hasan Radıyallahu Anh ın vefaatından eri birkaç kez tamir için Hücre i Saadet e girilmek mecburiyetinde kalınmış,tamirattan sonra duvarlar tekrar örülmüştür.Hatıratlarda Hücre i Saadet içndeki kabirlerin kırmızı renkli kum ile kaplandığı belirtilmektedir.

Miladi 1162 yılında Müslüman kisvesine bürünerek Efendimiz Resulullah Sallahu Aleyhi Vesselem in mübarek vücudunu kaçırma göreviyle Medine ‘ ye gelen iki gayri müslim kişiyi Efendimiz Resulullah Sallahu Aleyhi Vesselem in rüyada ikazı ile Selçuklu Atabeyi Nurettin Zengi Aksungur yakalamış,idam ettirmiş ve Efendimizin kabri çevresini derin hendek kazdırarak içine kurşun eriterek doldurmuştur.Efendimiz Resulullah Sallahu Aleyhi Vesselem Kabri Seriflerinde Sandukanın oldugu hıc bır yerde yazmamaktadır.

Bu bilgilere göre Kabri Şerif in günümüzde bulunan hic bir fotografı yoktur benzer iddaalara dikkat edelim.

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ RESÛLALLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HABÎBALLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HALÎLALLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SAFÎYYALLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ NECİYYALLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HAYRE HALKİLLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MENİHTÂREHULLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MEN ZEYYENEHULLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MEN ERSELEHULLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MEN ŞERREFEHULLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MEN AZZEMEHULLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MEN KERREMEHULLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SEYYİDELMÜRSELÎN
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ İMÂMELMÜTTEKÎN
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HATEMENNEBİYYÎN
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ ŞEFÎELMÜZNİBÎN
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ RESÛLE RABBİL ÂLEMÎN
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SEYYİDEL EVVELÎN
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SEYYİDİL AHİRÎN
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ KÂİDEL MÜRSELÎN
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ ŞEFÎAL ÜMMETİ
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ AZÎMEL HİMMETİ
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HÂMİLE LİVÂİL HAMD
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SÂHİBE MAKÂMİL MAHMÛD
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SÊKİYEL HAVZIL MEVRÛD
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ EKSERENNÂSİ TEBEAN YEVMEL KIYÂMETİ
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SEYYİDİ VELEDİ ÂDEM
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ EKREMEL EVVELÎNE VEL AHİRÎN
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ BEŞÎR
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ NEZÎR
Essalâtü vesselâmü (aleyke) YÂ DÂİYELLÂHİ BİİZNİHÎ VESSİRÂCİL MÜNÎR
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ NEBİYYERRAHMETİ
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ NEBBİYYETTEVBETİ
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MUKAFFİ ESSALÂTİ
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ ÂKIB
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HÂŞİR
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MUHTÂR
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MÂHÎ
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ AHMED
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SEYYİDİ MUHAMMED
Salavâtullâhi ve melâiketihî ve rüsülihî ve hameleti arşihî ve cemîi halkıhî aleyke
Ve alâ âlike ve eshâbike ve rahmetullâhi ve berekâtühû

VELHAMDÜLLAHİ RABBİL ÂLEMÎN

Arama terimleri:

 • PEYGAMBER EFENDİMİZİN KABRİ
 • PEYGAMBER EFENDİMİZİN MEZARI
 • peygamberimizin mezarı
 • peygamber efendımızın kabrı nerede
 • peygamberimizin kabri nerede
 • PEYGAMBERİMİZİN KABRİ
 • peygamber efendimizin kabri nerededir
 • peygamberimizin mezari nerededir
 • peygamber efendimizin türbesi

“Peygamber Efendimizin Mezarı” üzerine 74 düşünce

 1. PEYGAMBER EFENDİMİZ(SAV)’İN SANDUKASINI GÖRMEK DEĞİL,SÜNNETİNE UYMAK,KABRİNİ ZİYARET ETMEK,CENNETTE KOMŞUSU OLMAK ÖNEMLİ.

 2. 1977 miladi yılında Medine-i Münevverede Mescid-i Nebevi(a.s.)yi şimdi rahmetli olan Bekir Berk abi ile beraber ilk ziyaretimde çok heyecanlıydım.Sabah namazından sonra salatü selamlar okuyarak kabri resüle, hücre-i saadete yaklaşıp her müslümanın sol hücredeki delikten içeriye bakmak istediği gibi bende yaklaşık bir,birbuçuk metreden bakmaya çalışır iken Görevli olan Suudi polisi her keresinde deli gibi üzerimize gelip sanki dövecekmiş gibi ilerleyip içeri göstermek istemiyordu.Ama en sonunda hiddetli görevlinin sağa sola çekilişlerinde bir keresine içeri görme imkanı oldu.Gördüğüm ; İnsan boyunda tahtadan bir sanduka, Sandukanın üzerinde her tarafını örtmeyen bir herhalde ayet yazılı bir örtü(rengini hatırlamıyorum) Ama örtü sandukanın her tarafını kaplamıyordu.Örtünün altında ahşap sanduka gözüküyordu.Herhalde Başka örtüler vardı ki Suudiler (Vehhabi zihniyetinden) bazıları tarafından kaldırılmış tahmin ediyorum.Bunları gördükten sonra o deli gibi görevli yine araya girip mani olduğu gibi sanki döverim gibi bazı işaretler de yaptı.Ziyaretten ayrılışta Bekir abi :”Allah Allah bu polis ne biçim adam.Sanki bizi dövecekti gibi sözler söyledi ki haklıydı.Bu ziyaretten yaklaşık bir-iki ay önce de benim müslümanların en günahkar kuluna da Resül-ü zişanı(a.s.) tafsilatını anlatamayacağım Rüya-yı sadıkada çok çok çok güzel olarak gördüm ki bir hafta Mekke-i Mükerremenin ve sokak ve mahallelerinde ve Mescidül-Haramda sarhoş gibi dolaştım ama ne arkadaşlara ve ne de başkalarına anlatmadım ve tafsilatını anlatamam.Zincirlere bağlasalar beni, Toz edip dağıtsalar bedenimi, Şerha şerha yapsalar beni, Ey Resül gönlüm arzular seni.

 3. allahın selamı uzerınıze olsun kardeslerım oo yukarıda kı resım hz. mevlananın resmıdır…

 4. Efendimizin Kabrinde resm çekme imkanı yoktur. Kabrin dışında kapısız, penceresiz bir dıvar, onun dışında gene kapısız penceresiz bir dıvar daha, onun dışında settare denilen örtü, onun dışında da bilinen demir parmaklıklar var. Kabr-i şerif görülmüyor. Sadece, tepede küçük bir hava deliği gibi bir boşluk var. Oradan 500 sene evvel bir kuş düşmüş ölmüş. Onun çıkarılması ve temizlenmesi için, 5 yaşlarında küçük bir kız çocuğunu belinden bağlamışlar, tepedeki delikden indirmişler. Orayı görmek yalnız o çocuğa nasip olmuş.

 5. ben bir kişinin sırrını öğrenmek istemiyorum.BEN PEYGAMBER EFENDİMİZİ ALLAH CC Yİ MERAK EDİYORUM DİHERLERİ BOŞ İŞLER YAAAAAAAAAA

 6. Selamün aleyküm arkadaşlar, merak ettiğim Efendimiz medine i münevverede yatıyor, bu medine i münevvere kabe’nin içi mi yoksa kabri başka yerdemi…Cevab verirseniz sevinirim…

 7. arkadaşlar kişi sevdiyle beraberdir efendimizi görmek isteyenler cübbelinin duvalarım kitabını alsınlar onda bir yol var

 8. slm olsun insanlara efendimiz için ne yaptık ve allah için ne yaptık oruç yok namaz yok niyazyok ozama ne yapacaz allahın emirlerine itat edeceyiz ve slm :kaz: :kaz:

  1. Salamün aleyküm
   esra korkmana gerek yok peygamberimiz (s.a.v.)bizi asla bırakmaz.
   O hala kırk yaşında ve hala ümmetinin başında .

 9. allah cc bütün islam aleminin ramazanı şerifi mübarek kılsın yar ve yardımcınız olsun selamün aleykum.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>