Bediüzzaman Said Nursi Resimleri

said1sw9 Bediüzzaman Said Nursi Resimleri said5tb3 Bediüzzaman Said Nursi Resimleri
Bediüzzaman Said Nursi… Bediüzzaman Said Nursi, biraderzadesi Abdurrahman ile…

said3rv2 Bediüzzaman Said Nursi Resimleri said4hh9 Bediüzzaman Said Nursi Resimleri
Bediüzzaman SAİD NURSİ… Bediüzzaman’ın Afyon mahkemesi sırasında çekilmiş bir fotoğrafı

said2dw8 Bediüzzaman Said Nursi Resimleri said10ue1 Bediüzzaman Said Nursi Resimleri
Ankarada kaldığı otelden çıkarken, 1959..

said7mt2 Bediüzzaman Said Nursi Resimleri said9zo5 Bediüzzaman Said Nursi Resimleri

said13yf8 Bediüzzaman Said Nursi Resimleri said14ml3 Bediüzzaman Said Nursi Resimleri

Arama terimleri:

 • yhs-fh_lsonsw
 • bediüzzaman said nursi
 • bedizzaman
 • said nursi fotoğrafları
 • osmanlı hat sanatı örnekleri
 • Said Nursî
 • allah ve muhammed yazıları vektörel
 • arapça muhammed yazısı vektörel
 • hat sanatı ile yazılmış isimler

Türkçe Hat Sanatı ve Örnekleri

Hat sözlükte “ince, uzun doğru yol, birçok noktaların birbirine bitişerek sıralanmasından meydana gelen çizgi, çizgiye benzeyen şeyler ve yazı“ gibi anlamlara gelir. Bu kelime özellikle İslam kültüründe, yazı ve güzel yazı (hüsnü`lhat, elhattu`lhasen) manalarında kullanılmıştır. Hüsni hat, estetik kurallara bağlı kalarak , ölçülü, güzel yazma sanatıdır; fakat İslam yazıları için kullanılan bir tabirdir. İslam yazılarını güzel yazma ve öğretme hünerine sahip Sanatkara hattat, bu Sanata da hattatlık denilmiştir. Hat, sözün veya ruhta cereyan eden fikir ve duyguların alfabe ve yazı vasıtaları ile resmedilmesidir. Nitekim büyük matematikçi Öklid de aynı manaya işaretle; “Hat, her ne kadar maddi aletlerle meydana gelirse de o, ruha ait bir hendesedir“ demiştir.

Abbasiler devrinde gelişen hat Sanatı onbeşinci yüzyılda ünlü Türk hattatı Şeyh Hamdullah (1429-1520) ile yeni bir tavır ve şive kazanmış ve o zamanki İslam dünyasının bütün hattatlarının üstadı olmuştur. Onun üslubu Osmanlı hat Sanatının gelişmesine geniş ölçüde yol açan bir temel oluşturmuştur. Onbeşinci yüzyılda yetişen sanatkarlardan biride İstanbul Fatih Camii kitabesiyle Topkapı sarayında Sultan Ahmed çeşmesine bakan dış kapının kitabesini yazan Ali bin Yahya Sofi`dir. Süleymaniye Camii kubbesinde yazıyı yazan Karahisari Osmanlı Sanatına güzel fakat süreli olmayan bir üslup getirmiştir. Onyedinci yüzyılda Hafız Osman`la Türk yazı üslubu yeni bir yükseliş devrine girmiştir. Zamanın bütün hattatları ondan ders alıp onun yazı Sanatını benimsemişlerdir Sultan III Ahmet ve Sultan II. Mustafa da onun öğrencileri arasında idi. Taş basmasıyla çoğaltılan Kur`an`larla Hafız Osman`ın şöhreti bugün Hindistan`a ve Cava`ya kadar bütün İslam alemine yayılmıştır. Bundan sonra Mustafa Rakım ve Mehmet Esat Yesari on dokuzuncu yüzyılda, Kadıasker Mustafa İzzet Efendi ve Yesarizade Mustafa İzzet efendi çok tanınmış üstadlardır.

Yazı başlı başına bir Sanat olduğu gibi dekoratif Sanatların zenginleştirilmesinde ve mimaride çok büyük rol oynamıştır. Gerek Selçuklu, gerekse Osmanlı mimarisinden yazıyı çıkaracak olursak bunların pek fakir bir manzara göstereceğine şüphe yoktur. Dekoratif Sanatlar içinde aynı şey söylenebilir. Yazı Sanatının yanında tuğraları da gözden geçirmek lazımdır. Her sultanın adına arma şeklinde tuğra denilen bir kompozisyon oluşturulmuş ve fermanlar ile önemli vesikaların başına da tuğra çekilmiştir.

Örnekler:

17 Türkçe Hat Sanatı ve Örnekleri

1 Türkçe Hat Sanatı ve Örnekleri

37 Türkçe Hat Sanatı ve Örnekleri
Okumaya devam et

Arama terimleri:

 • hat yazıları
 • hat sanatı örnekleri
 • hat sanatı
 • hat sanati allah
 • hat sanat rnekleri
 • allah yazısı
 • hat örnekleri
 • hat yazisi
 • allah yazısı hat

Peygamber Efendimizin Kutsal Emanetleri

1lo2ep3mi4 Peygamber Efendimizin Kutsal Emanetleri
2ej7um3fx8 Peygamber Efendimizin Kutsal Emanetleri
4pq4uh5hw3 Peygamber Efendimizin Kutsal Emanetleri
3ia3ac7yg6 Peygamber Efendimizin Kutsal Emanetleri
5am1tg5jo2 Peygamber Efendimizin Kutsal Emanetleri
6zb7zl7an6 Peygamber Efendimizin Kutsal Emanetleri
8km3cu0bp4 Peygamber Efendimizin Kutsal Emanetleri
7ty5nu5kr1 Peygamber Efendimizin Kutsal Emanetleri
9dz6dh2it5 Peygamber Efendimizin Kutsal Emanetleri
10tt0no4or2 Peygamber Efendimizin Kutsal Emanetleri
11ct1ti8mr1 Peygamber Efendimizin Kutsal Emanetleri
211nm Peygamber Efendimizin Kutsal Emanetleri
239ed1 Peygamber Efendimizin Kutsal Emanetleri
226cs Peygamber Efendimizin Kutsal Emanetleri

Arama terimleri:

 • peygamber efendimizin kutsal emanetleri
 • peygamberimizin emanetleri
 • peygamberimizin kutsal emanetleri
 • peygamber efendimizin emanetleri
 • peygamber efendimizin kutsal eşyaları
 • peygamber efendimizin kutsal emanetler
 • peygamber emanetleri
 • peygamber efendimizin eşyaları
 • peygamberimizin emanetler